Autobiografie

Over mijzelf -francoisvn@telenet.be

Francois aan het werk.

François Van Nieuwenhuyzen is geboren op 25 oktober 1943 te Brussegem.
Studeerde aan de Academie te Mechelen.
Tentoonstellingen in Binnen en Buitenland.

Recensies

Een geest van beheersing ontdekt men in de stillevens, bloemen en geanimeerde komposities van François Van Nieuwenhuyzen. In zijn met distinctie geschilderde werk ligt de klemtoon op gesmoorde kleur  half tonen, op de klank van de dingen via een subtiele materieweergave en op de lichtval. Hij eerbiedigt en registreert het eigen karakter- haast de ziel- van de dingen. Het zijn tot leven gewekte rekwisieten.
Elk schilderij impliceert iets nieuws, houdt vaak zelfs een verrassing in. Het verzorgde , maar nooit pietluttige werk, waarin al het voorgestelde zijn eigen waarde krijgt via de puurste plastische middelen, geeft geen overladen aanblik. Het puurt de verstilde poëzie van dikwijls haast achteloze dingen uit.Getuigen deze werken van een onbetwistbare vakmanschap, van een gedegen schragende kompositie, van een verfijnd vormgevoel en van een doordringingvermogen in zogeheten stille dingen, dan is er bovendien nog meer. Behalve het louter picturale wil hij ons in menig werk ook iets meedelen. Hij laat ons even nadenken, zonder  ostentatief een idee te willen opdringen. In schilderijen als o. a. \"Geluk voor de bewustwording\", speelt hij in op aspecten van  actualiteit of existentie. Toch blijft hij ook in zulke composities in laatste instantie picturaal.
R t
Cultureel Centrum Mechelen

Werken


Contact